Oversættelse

 Professionel oversættelse er en tillidsopgave. Specielt til et sprog så fremmedartet som kinesisk. Det ved du og det ved vi. Når vi oversætter din tekst for dig, er det vigtigt at dit budskab kommer ud så klar og tydeligt som muligt. 

DKKI tilbyder at oversætte tekster, artikler og bøger fra både dansk og kinesisk. Der oversættes med stor sproglighed og øre for at formidle budskabet over den konkrete ordlyd.  Vi tager altid udgangspunkt i den specifikke opgave, som du skal have løst. Hvad skal den bruges til, hvilke response vil du gerne have og hvor hurtigt du skal bruge den? Nogen gange vil der være tale om en færdig tekst, vi bare oversætter for dig. Andre gange skriver vi en tekst til dig, ud fra en dialog om hvilke formål og ønsker du har til teksten

Hvorfor oversættelser også skal forholde sig til kulturel kontekst

Grundtvig skrev engang, at ”ordet skaber, hvad det nævner”, eller sagt på en anden måde ”Ord skaber verden”. Ord er vores primære redskab til at sikre at vi deler viden og forstår hinanden. Derfor er det også vigtigt, at hvert ord har præcist den betydning, afsenderen har tiltænkt.

Når man arbejder med oversættelse af ord og tekster, Skal man have en forståelse af kontekst og kulturel værdi. Det har nemlig stor betydning for i hvor høj grad formidlingsopgaven løses mest hensigtsmæssigt. For at have den kulturelle kontekst i orden, har alle vores oversættelser et indgående kendskab ikke kun til sproget, men også landets samtidshistorie og befolknings særegenheder. 

Skal du også rejse til Kina og møde din samarbejdspartnere eller vil du selv lærer sproget? Så kan vi også hjælpe dig med det!